Sales Training – “Consultative Selling Skills”

Succesvol verkopen is kruipen in de huid van de klant!

M

et vaak lange verkoopcycli, deskundige concurrenten en dito klanten is het vak van verkoper complex en veeleisend. Klanten zijn op zoek naar langdurige relaties en eisen dat leveranciers en hun verkopers goed op de hoogte zijn van hun wensen en hun business. Sterker nog: ze zien graag dat leveranciers zich daarmee kunnen identificeren.

Klanten zoeken namelijk oplossingen voor een probleem. Door direct te komen met de oplossing, zonder verdieping in het probleem, is het de vraag of u de klant wel echt geholpen heeft. Met het verkopen van uw producten op deze traditionele manier mist uw bedrijf dan ook kansen.

Nieuwe kansen herkennen en creëren.

Voorzien in klantspecifieke behoeften.

Uw klanten vragen innovatieve en klantspecifieke oplossingen voor hun zakelijke behoeften. Dit betekent dat u uw klanten daadwerkelijk moet kennen en hun concrete behoeften moet willen én kunnen zien.

Multi Vendi helpt uw verkoopteam graag met systematische training op het gebied van de hernieuwde verkoopvaardigheden.

Wat willen onze klanten eigenlijk?

Multi Vendi gaat samen met het verkoopteam aan de slag om de hernieuwde basisvaardigheden van het professionele verkopen onder de knie te krijgen. Door de juiste professionele houding, kennis en vaardigheden leert u de klanten pas echt kennen. U leert hoe u de specifieke klantbehoefte boven water krijgt en weet het vertrouwen van klanten tijdens adviserende verkoopgesprekken sneller te winnen.

Om te weten wat uw klanten nu echt willen, is goed inzicht nodig:

 • Inzicht in de verschillende stadia van het aankoopproces van de klant;
 • Inzicht in eigen functioneren (sterke eigenschappen en verbeterpunten);
 • Inzicht en kennis van de producten/services die u verkoopt.

Deze inzichten vormen de basis voor het afsluiten van nieuwe orders, zowel bij bestaande als nieuwe klanten.

Ook ‘scoren’ op lange termijn.

Het trainen van uw verkopers is de eerste stap op weg naar een duurzame verkoopcultuur, waarmee u ook op de lange termijn succesvol zult zijn.

Het omvormen van de bestaande bedrijfscultuur naar een moderne verkoopcultuur, het ontwikkelen van lange termijn relaties met klanten en klantgerichtheid zijn uiteraard niet van vandaag op morgen te realiseren. Alle geledingen binnen uw bedrijf zijn er direct bij betrokken en nemen volgens een nauwgezette planning actief deel aan de trainingen. Stap voor stap volgt de implementatie van de nieuwe verkoopstrategie, zowel ‘top down’ als ‘bottom up’.

Service in optima forma.

Met deskundig verkopers en een hoge kwaliteit in serviceverlening door alle medewerkers onderscheidt uw bedrijf zich op positieve wijze van de concurrentie.

Enthousiasme, positieve en professionele drive zijn sleutelwoorden.

modulaire training

De verkooptraining Consultative Selling behandelt de modules 1, 2 en 3

Werkwijze

Stap voor stap traint Multi Vendi de specifieke vaardigheden die nodig zijn om een succesvolle verkoper te zijn. Wanneer u een fase in de verkoopcyclus beheerst, gaan we door naar de volgende fase.

Met behulp van onder andere rollenspellen, video’s en coaching leert u de vereiste vaardigheden in theorie te beheersen en in de dagelijkse praktijk toe te passen.

Ook alle andere medewerkers, management en directie worden stap voor stap in theorie en praktijk getraind in kennis, bewustzijn en vaardigheden.

Resultaten

 • Enthousiaste medewerkers met positieve, professionele drive;
 • Concurrentievoordeel door bekwaam verkoopapparaat en goede dienstverlening.
 • Meer tevreden klanten;
 • Lange termijnrelaties met klanten;
 • Meer omzet bij klanten;
 • Hogere winstmarges;
 • Meer klanten;
 • Betere omzetontwikkeling;

Voordelen

 • Duurzame verkoopcultuur levert op de lange termijn succes op, zowel voor eigen business als voor die van de klanten;
 • De investering in tijd en middelen bij het ontwikkelen van een verkoopcultuur binnen uw bedrijf betaalt zich dubbel en dwars terug door een betere omzetontwikkeling en hogere winstmarges;
 • Dankzij de stabiele stap-voor-stap methode hoeft u niet in één klap omvangrijke trainingen te volgen, maar zijn de taken te realiseren in kleine, eenvoudig te verteren delen gedurende een langere of kortere periode.

Voor wie?

 • Verkopers, zowel in binnen- als buitendienst;
 • Salesmanagers;
 • Commercieel directeuren;
 • Verkoopondersteunende medewerkers;
 • Directieleden;
 • Organisaties die klantgerichter willen zijn.

Meer weten? Lees verder bij . . .

Team Sellingmodules Referenties

Deze informatie delen . . .